Blog

Rozwój nowych mediów oraz polskiego rynku e-commerce sprawiają, że sektor B2B coraz częściej dostrzega możliwości płynące z handlu elektronicznego.

Na podstawie dokumentacji technicznej można sprecyzować czas realizacji poszczególnych etapów projektowania, a nawet przedstawić kosztorys realizacji projektu.

CMS Wordpress jest na tyle popularny, że nie dziwi fakt, że wiele firm specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych właśnie w oparciu o ten system.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny na urodziny naszej firmy. To już 12 lat, a przy okazji 6 edycja imprezy :)